Pre-School Admission

Kindergarten Admission for new families

Grades 1-8 Admission for new families

Forms for returning families

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Saint Aloysius Parish School

844 N. Keim Street

Pottstown, PA  19464

610-326-6167